top of page

Popis aktivity Platformy

PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s. podporuje zájmy svých členů v oblasti výroby a distribuce zvukových záznamů v České republice i na světové úrovni.

Naší snahou je zlepšování pozice nezávislých výrobců zvukových záznamů na českém i zahraničním trhu. Usilujeme o rovné podmínky pro podnikání na hudebním trhu a o posílení pozice našich členů ve srovnání s nadnárodními hudebními koncerny.

V oblasti distribuce zvukových nahrávek poskytujeme konzultace, osvětu členům i veřejnosti a pomoc začínajícím výrobcům zvukových záznamů.

Připomínkujeme návrhy právních předpisů, poskytujeme konzultace orgánům státní správy, a kolektivním správcům práv.

Naší činností se snažíme o budování vysoké právní kultury a právního vědomí laické veřejnosti i členů spolku zasazováním se o respekt k právům duševního vlastnictví a o transparentní, rovné a spravedlivé podmínky při kolektivní správě práv výrobců a na trhu zvukových záznamů vůbec.

Projekty spolufinancované Platformou

01.

CEE REGIONAL COMPETENCE CENTER

Platforma se stala zakládajícím členem „CEE REGIONAL COMPETENCE CENTER“, jehož členy jsou organizace zastupující zájmy nezávislých výrobců ze států tzv. Visegrádské čtyřky.

Cílem této skupiny je zejména praktická podpora pro menší nezávislé nahrávací společnosti a nezávislé umělce. Zajišťujeme přístup ke stále aktualizovaným informacím a ke vzdělávacím a školicím řešením.

Národní sdružení mohou prostřednictvím této pracovní skupiny svým členům nabízet okamžité služby bez jakýchkoli nových a zvýšených nákladů.

Nově vzniklá skupina dokáže poskytnout svým členům i nečlenům pomoc při výrobě a distribuci hudebních nahrávek napříč několika státy a mnoha distribučními kanály. Současně tímto spojením dochází k úspoře nákladů.

bottom of page