top of page
Co je Platforma?

PLATFORMA

českých nezávislých výrobců

zvukových záznamů

Co je Platforma?

PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s. vznikla v roce 2011 jako reakce nezávislých výrobců zvukových záznamů na dění na poli kolektivní správy práv. Větší množství malých nezávislých subjektů nebylo schopné jednotlivě adresovat své nároky a požadavky, často se neshodujících s prosazováním cílů sjednocené a silné skupiny velkých nadnárodních vydavatelství. Z tohoto důvodu došlo ke sjednocení nezávislých výrobců a zformování Platformy. Od svého vzniku Platforma usiluje o prosazování zájmů svých členů, zejména na poli kolektivní správy práv a v oblasti distribuce zvukových záznamů.

V roce 2017 se Platforma stala členem mezinárodní organizace IMPALA (The independent music companies association) a zastupuje zájmy svých členů na evropské a světové úrovni. Disponujeme tak znalostmi hudebního trhu sdílenými napříč všemi evropskými státy a čerpáme zkušenosti a informace od největších odborníků v oboru. Současně se účastníme řady jednání o nové evropské legislativě týkající se duševního vlastnictví, autorských práv a práv výrobců a výkonných umělců.

Proč a jak se stát členem?

01.

Jste výrobcem hudebních záznamů? Máte kapelu a vydáváte si své nahrávky sami bez pomoci velkých vydavatelství?

02.

Dokážeme Vám poskytnout řadu cenných informací, provedeme vás systémem kolektivní správy práv a pomůžeme s fyzickou i digitální distribucí.

03.

Členství v Platformě Vám umožní zúčastnit se řady akcí a zjistit, jaké jsou aktuální trendy a novinky na hudebním trhu.

04.

Členské poplatky za členství v Platformě jsou symbolické a nepředstavují pro členy žádnou zátěž. Oproti tomu benefity spojené s členstvím výši členského příspěvku mnohonásobně převyšují.

Chcete se stát členem Platformy?

Implementace čl. 17

Platforma se účastní diskuzí a jednání o podobě implementace čl. 17 Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která zásadně mění odpovědnost poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online.

Ve spolupráci se zahraničními organizacemi přispíváme k jednotnému postupu a výkladu nejasných ustanovení, abychom předešli jejich nesprávné transpozici do českého právního řádu.

bottom of page