top of page

PLATFORMA Music Day 2 je za námi! Jaký byl druhý ročník konference pro hudební labely?


Ve čtvrtek 13.10.2022 se uskutečnil již druhý ročník konference s názvem PLATFORMA Music Day 2 zaměřené na autorské právo, online marketing, grantové příležitosti a další důležitá témata pro hudebníky a hudební vydavatele, kterou pořádá asociace nezávislých vydavatelů PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z.s.Konference PMD se podobně jako v loňském roce konala v krásných prostorách galerie SmetanaQ Gallery v Praze, v prostředí aktuálně probíhající expozice malíře Jiřího Šiguta MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY. Program konference byl rozdělen do tří tematických bloků po 90 min - hudební podpory, autorské právo a online marketing. Mezi jednotlivými bloky byly pro účastníky konference přichystány dva coffee breaky a po skončení konference večerní raut.


Úvodem přivítali účastníky konference za PLATFORMU její manažer Matěj Burda spolu s členem výboru Alanem Piskačem. Matěj Burda pak následně shrnul dosavadní aktivity PLATFORMY na poli podpory nezávislých hudebních vydavatelů a představil některé další projekty, kterým se PLATFORMA za účelem ochrany práv nezávislých výrobců zvukových záznamů a podpory jejich konkurenceschopnosti hodlá na tuzemské i mezinárodní scéně věnovat.


První tematický blok byl věnován grantům pro hudebníky a hudební profesionály. Jednotlivé grantové příležitosti tak nejprve představil Radek Pavlovič, z české hudební kanceláře SoundCzech, zaměřující se na podporu aktivit českých umělců v zahraniční, Šárka Jančíková z kanceláře představenstva OSA následně představila jak lze u OSA v rámci programu "Partnerství" žádat o finanční podporu na hudební činnost a první blok uzavřela Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura, která prezentovala evropské výzvy z Kreativní Evropy pro hudební projekty a spolupráce s evropským přesahem.


Druhý blok zahájili Tereza Landová, vedoucí oddělení obchodu a licencování a Václav Hodonický, specialista na autorské právo z kolektivního správce Intergram, kteří přiblížili činnost tohoto kolektivního správce a jednotlivé režimy kolektivní správy. Na závěr přednášky zmínili negativní dopady chystané novely autorského zákona na příjmy nositelů práv zastupovaných INTERGRAM, na což navázal svým vstupem autorskoprávní expert Rudolf Leška, který zdůraznil rozpor některých pasáží novely AZ s evropským i mezinárodní právem a připustil negativní dopady novely na právní nejistotu či přetíženost soudů v ČR. Autorskoprávní blok dále pokračoval interaktivní prezentací Petra Řičánka, analytika oddělení obchodu a licencování Intergram, který se věnoval fenomému samplingu a provedl hosty jeho popkulturou, vznikem a historií včetně názorných ukázek užití samplů. Téma samplingu, remixu, karikatury a pastiše v kontextu autorského práva pak ve svém druhém vstupu doplnil Rudolf Leška.


Závěr druhého bloku patřil online prezentaci Joe Danhera ze společnosti Merlin, která pro independenty zajišťuje licencováním nahrávek na digitální platformy za konkurenceschopných podmínek jako mají majors. Společnost Merlin také podporuje nezávislou hudební scénu a je již druhým rokem sponzorem konference PLATFORMA Music Day.


Závěrečný třetí blok byl věnován marketingu pro hudebníky. Miloš Blaháček, CEO a marketingový specialista v Digiton Agency se ve své prezentaci věnoval online nástrojům a marketingovým strategiím pro release skladby či videoklipu. Celý program konference pak uzavřel Adam Kraus z advokátní kanceláře Maaars, specializující se na autorské právo a marketing, který účastníky konference provedl právními aspekty marketingu pro hudebníky.


Do konce letošního roku chystá PLATFORMA výroční členskou schůzi, v rámci které bude přijímat nové členy a diskutovat aktuální témata, zejména k novele autorského zákona. Vydáváte-li hudbu, zajímává vás autorské právo či další témata okolo digitální distribuce a licencování skladeb a chtěli byste se stát členy asociace, ozvěte se nám na email: matej.burda@nezavisli-vydavatele.cz


Comments


bottom of page