top of page

Ohlédnutí za aktivitami Platformy v roce 2023


Skončil rok 2023 a my bychom se tímto reportem za ním rádi poohlédli a zrekapitulovali aktivity, kterým jsme se z pozice asociace nezávislých vydavatelů v uplynulém roce věnovali.


V březnu jsme se jako jedni z delegátů české výpravy vedené českou hudební kanceláří SoundCzech účastnili konference MUSEXPO v Los Angeles, zaměřené na synchronizaci hudebních děl. V rámci konference jsme získali spoustu zajímavých kontaktů na hudební supervisory, kteří vybírají hudbu do filmů, seriálů nebo počítačových her.


V dubnu jsme se již podruhé jako partner hudebních cen české nezávislé kritiky Apollo a garant kategorie singl roku účastnili slavnostního galavečera a vyhlašování cen Apollo. V návaznosti na partnerství a společnou nominaci Apollo a Platformy jsme pak nominovali 4 české interprety (Lazer Viking, Tomáš Niesner, Tamara, 58G) do programu IMPALA 100 Artists to Watch, kteří byli následně promováni ve speciálních playlistech na streamovací službě Youtube.


V květnu jsem uspořádali další výroční členskou schůzi, v rámci které jsme přijali 4 nové členy. Členy jsme informovali, že zejména díky hlasům členů PLATFORMY ve výkonné radě INTERGRAMU se podařilo prosadit aktivní právní kroky vůči provozovatelům satelitního vysílání, v důsledku čehož došlo k narovnání licenčních podmínek mezi těmito subjekty. Výsledek se tak pozitivně promítnul do rozúčtovaní odměn výrobců zvukových záznamů za rok 2022. Na členskou schůzi navazovala opět autorskoprávní session s doktorem Rudolfem Leškou, v rámci které mohli členové diskutovat nejrůznější právní témata.


V červnu jsme se opět jako jedni z českých delegátů vedené SoundCzech účastnili konference Indie Weeks v New Yorku, a to i jako jedni z panelistů v panelu věnovanému prezentaci české hudební scény. Jako členové světové asociace WIN jsme se účastnili meetingu v sídle Spotify a velké networkingové akce s názvem WINHUB.


V průběhu roku jsme v pravidelných měsíčních newsletterech zasílal členům a zájemcům pozvánky na různé workshopy, webináře či online konference partnerských asociací, materiály a reporty z IMPALA, pravidelný měsíční webinář hudebního novináře Chrise Cooke - One Step Ahead nebo upozorňovali na zajímavé výzvy pro hudebníky od SoundCzech a Kreativní Evropy.


Spolu s ostatními evropskými členskými asociacemi jsme zpracovali data o lokálních playlistech, na základě kterého jsme zástupcům Spotify adresovali požadavek na větší množství lokálních playlistů a žánrovou pestrost by měli nezávislí umělci a vydavatelé větší zastoupení v playlistech na této službě.


V říjnu jsme se účastnili hudební konference ReConnect v Brně, kde manažer PLATFORMY Matěj Burda moderoval panel na téma "Digital Distribution and new ways how to spread your music".


Na přelomu října a listopadu jsme se pak účastnili setkání všech členů světové asociace WIN v Lisabonu, kde jsem s ostatními členy z různých zemí z celého světa sdíleli informace o kolektivní správě či pozici nezávislých vydavatelů na jednotlivých trzích.


V uplynulém roce jsme také nově navázali partnerství s Prague Music Week a uspořádali třetí ročník konference pro hudební vydavatele PLATFORMA Music Day 3 v rámci úvodního dne tohoto třídenního eventu, který za tři dny navštívilo přes 600 delegátů a 80 vystupujících hudebních profesionálů. Součástí Prague Music Week byl také showcase a veletrh. Program, který sestavila a kurátorovala PLATFORMA pod značkou PLATFORMA Music Day 3 byl sponzorován společností Merlin, která je partnerem nezávislých vydavatelů a umělců pro licencování nahrávek na streamovací služby.


V rámci dopoledního programu úvodního dne Prague Music Week se konala také mimořádná členská schůze, v rámci které jsme přijali další 4 nové členy, celkem tedy v uplynulém roce 8 nových členů.


Máme radost, že členská základna Platformy i komunita nezávislých vydavatelů neustále roste a je pro nás velkou motivací proto dále prosazovat zájmy nezávislých vydavatelů i interpretů a snažit se pro ně vytvářet rovné podmínky na hudebním trhu.


Děkujeme všem členům, partnerům i přátelům Platformy za přízeň a podporu v letošním roce a těšíme se na další spolupráci!


Za PLATFORMU českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z.s.

Matěj Burda, Martin Nedvěd, Alan Piskač a Radek Adamec.


Comments


bottom of page