top of page

Nová studie EY: Kulturní a kreativní průmysly před covidem-19 a po něm


Mezinárodní poradenská společnost Ernst & Young zpracovala studii s názvem Obnova Evropy: Kulturní a kreativní průmysl před covidem-19 a po něm, která zachycuje výsledky prosperující kulturní a kreativní ekonomiky v Evropě v době před pandemií a ohromné dopady pandemie na tuto ekonomiku v důsledku vydaných opatření na ochranu zdraví, jež vedly k uzavření obchodů a veřejných akcí. Studie rovněž stanoví řadu doporučení k posílení postavení Kulturních a kreativních průmyslů (KKP), jež by měly být jedněmi z hnacích motorů, které pomohou podpořit a nakopnout hospodářství celé EU.

Ze studie vyplývá, že Kulturní a kreativní průmysly (KKP):

  • v roce 2019 zaměstnávaly dvakrát tolik lidí, než telekomunikační a automobilový průmysl dohromady

  • rostly rychleji než je průměr v EU

  • představovaly 4,4% HDP EU z hlediska obratu

  • byly jedněmi z nejvíce postižených odvětví pandemií COVID (více než odvětví cestovního ruchu a téměř na stejné úrovni jako letecká doprava)

  • pokud budou mít náležitou podporu, mohou být hlavním klíčem k obnově a nastartování evropské ekonomiky

Kulturní a kreativní průmysly (KKP) jsou mnohem více, než jen další odvětvím, které se dostává z krize. KKP jsou významnou součástí řešení současné situace v Evropě a jejích hospodářských a sociálních důsledků.


Shrnutí toho nejpodstatnějšího ze studie zpracované v češtině, spolu s kompletní studii v angličtině si můžete přečíst na https://www.rebuilding-europe.eu/.


Opmerkingen


bottom of page