top of page

Členská schůze Platformy a autorskoprávní session s Rudolfem Leškou
Koncem měsíce dubna uspořádala PLATFORMA pro své členy výroční členskou schůzi spolku, v rámci které přijala čtyři nové členy, zhodnotila aktivity v loňském roce a informovala spolek o projektech na letošní rok. Podobně jako v loňském roce navazovala na členskou schůzi autorskoprávní session s doktorem Rudolfem Leškou, kde členové společně diskutovali dopady novely autorského zákona tzv. Lex Železářství a řadu dalších autorskoprávních témat pro hudební vydavatele.


Comments


bottom of page