top of page

Pozvánka na výroční členskou schůzi Platformy - 23.9.2021, SmetanaQ Gallery, PrahaVážení členové Platformy,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi spolku, která se letos uskuteční dne 23. 9. 2021, od 10:00h do 12:00h, ve SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1.


Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období výboru Platformy bude hlavním pořadem programu členské schůze zejména nová volba výboru.


Program členské schůze:


1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

2. Volba orgánů členské schůze

3. Volba výboru spolku

4. Zpráva o činnosti spolku

5. Schválení rozpočtu a zprávy o výsledcích hospodaření spolku

5. Schválení přihlášky nových členů 5. Úhrada členských poplatků 6. Zprávy z Intergramu 7. Diskuze a různé 8. Závěr Svou účast na členské schůzi nám, prosím, potvrďte co nejdříve na email matej.burda@nezavisli-vydavatele.cz Po skončení členské schůze se v galerijním prostoru SmetanaQ bude konat první ročník konference PLATFORMA Music Day 2021 pro nezávislá hudební vydavatelství. Svá místa si můžete na tomto odkaze. Zbývá posledních pár míst! Se srdečným pozdravem, Výbor PLATFORMY českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z.s.


Comments


bottom of page