top of page

Představujeme program konference PLATFORMA Music Day 2021 a důležité informace pro vstup!


Představujeme finální program prvního ročníku konference PLATFORMA Music Day 2021 pro nezávislá hudební vydavatelství. Zbývá posledních pár míst, registrujte se zde! PROGRAM KONFERENCE – 13:00 – 18:00

13:00 –13:15 – Welcome drink a registrace účastníků Blok I. (CZ) 13:15 - 13:45 – PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z.s.: vznik a činnost asociace nezávislých vydavatelů Matěj Burda / manažer Platformy Martin Nedvěd / předseda výboru Platformy 13:45– 14:30 – INTERGRAM, práva výrobců zvukových záznamů a licencování nahrávek

Rudolf Leška / advokát ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI s.r.o. Coffee Break I. - 15min

Blok II. (EN)

14:45 - 15:45 – Spotify Masterclass (online)

Jennifer Masset / Head of Independent Label Support, Spotify 15:45 - 16:15 – Distribution Revolution (online)

Chris Cooke / founder and managing director, CMU

16:15 - 16:30 - An Update from Merlin: The Independents' Digital Music Licensing Partner (online)

Joe Danher / Member Relations Coordinator, Merlin

Coffee Break II. - 15min

Blok III. (CZ)

16:45 - 17:15 - YouTube Music Insider: Jak na YouTube a YouTube Music

Pavla Grigarová / Regional YouTube Marketing Manager, Google

17:15 - 17:30 - Česká obec hudební

Jakub Nový /předseda České obce hudební

17:30 - 18:00 - Kreativní Evropa: (Nejen) grantové příležitosti. Představení výzev a dalších možností podpory z programu Evropské unie Kreativní Evropa Kultura. Magdalena Müllerová / vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura


18:00 - 20:00 – večerní raut, open bar a networking Hudební konference je sponzorována společností Merlin. Pravidla pro vstup na konferenci v souvislosti s opatřeními proti Covid-19:

Před vstupem na konferenci musí účastník splnit minimálně jednu z následujících podmínek: 1) Systém O-N-T (očkování - prodělaná nemoc - test) - úplné znění zde a) Očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem (aplikace Tečka) b) Negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že a) Absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem. b) Absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem. c) Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem. 2) Povinnost nosit respirátor Ve všech vnitřních prostorech, kde není možné držet rozestup od ostatních osob alespoň 1,5 metru, platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají organizátoři akce.Comments


bottom of page