top of page

Ohlédnutí za aktivitami Platformy v roce 2022.S koncem kalendářního roku obvykle nastává čas bilancování a proto i my bychom se rádi za rokem 2022 poohlédli a zrekapitulovali si přehled aktivit, kterých jsme se jako asociace nezávislých vydavatelů za účelem podpory independentů zúčastnili.


Na přelomu ledna a února letošního roku jsme na Youtube a Spotify vydali pětidílnou sérii podcastů PLATFORMA Academy, která se zabývá tématy jako je synchronizace hudby do filmu a reklamy, digitální distribuce, grantové příležitosti pro vydavatele či crowdfunding.


V březnu jsme se jako nový partner hudebních cen české nezávislé kritiky Apollo a garant kategorie singl roku účastnili slavnostního galavečera a vyhlašování cen Apollo. V návaznosti na partnerství a společnou nominaci Apollo a Platformy pak byly čtyři české interpretky (Amelie Siba, Annet X, Hellwana a Nivva) zařazeny do programu IMPALA 100 Artists to Watch a promovány v playlistech na streamovací službě Youtube.


Koncem dubna jsme uspořádali členskou schůzi Platformy, v rámci které jsme přijali 4 nové členy. Na schůzi navazovala autorskoprávní session s doktorem Rudolfem Leškou, který členům představil chystanou novelu autorského zákona, nové smlouvy kolektivního správce Intergram a zodpověděl řadu dotazů k autorskému právu.


V červnu jsem se účastnili největší světové konference pro nezávislé labely Indie Weeks v New Yorku. V rámci této konference dále proběhlo také shromáždění členů světové asociace nezávislých WIN, kde jsme spolu s ostatními členy sdíleli informace o aktivitách národních asociací a obrazu nezávislé hudební scéně v jednotlivých zemí. Jedním z letošních projektů WIN je např. globální adresář výrobců vinylů, na jehož sestavení jsme se také podíleli.


V průběhu roku jsme v pravidelných měsíčních newsletterech zasílal členům a zájemcům pozvánky na různé workshopy, webináře či online konference partnerských asociací, např. Spotify Masterclass, Amazon Music nebo pravidelný měsíční webinář hudebního novináře Chrise Cooke - One Step Ahead.


V září jsme se v rámci festivalu Reeperbahn v Hamburku účastnili valného shromáždění členů evropské asociace IMPALA, kde jsme za Platformu tlumočili náš požadavek na větší počet a žánrovou diversitu lokálních playlistů na Spotify, které by tímto obsahovaly více skladeb nezávislých interpretů. Následně jsme se stali členy digitální komise IMPALA, v rámci které spolu s ostatními členy z jiných evropských zemí nyní pracujeme na společném postupu vůči Spotify za účelem zlepšení činnosti kurátorů ve prospěch nezávislých interpretů.


V říjnu jsme v prostorách SmetanaQ Gallery uspořádali druhý ročník konference pro nezávislé hudební vydavatele PLATFORMA Music Day. Tématy konference byly grantové příležitosti a výzvy pro hudebníky, fenomén samplingu či remixu v kontextu autorského práva, digitální licencování skladeb či online marketing pro hudebníky. Záznamy všech vystoupení jsou ke zhlédnutí na Youtube kanále Platformy. Konference vznikla za podpory globální společnosti Merlin.


S ostatními tuzemskými i světovými hudebními asociacemi jsme vyvíjeli aktivitu na české zákonodárce v souvislosti s přijetím kontroverzní novely autorského zákona, která byla označena jako tzv. "Lex Železářství". I přes četné výzvy a upozorňování celé hudební obce na střet znění této novely s mezinárodním i evropským právem byla novela přijata a nabude účinnosti 1.1.2023. Věříme, že i přes velmi neurčitou textaci bude tato novela vykládána veřejností a především uživateli nahrávek restriktivně a nebude tak docházet k poškozování práv autorů, výrobců zvukových záznamů, výkonných umělců a dalších nositelů práv.


V prosinci jsme se pak v Zagrebu účastnili setkání asociací IMPALA z regionu CEE, kde jsem si spolu s partnerskými asociacemi z balkánského regionu (Runda) či Maďarka (Hail), potvrdili zájem na společné spolupráci a sdílení materiálů, know-how či webinářů mezi členy CEE asociací. Dále jsme si potvrdili společný postup vůči Spotify, neboť nedostatek lokálních playlistů je téma, které trápí i další asociace v CEE regionu. V rámci konference RUNDA Digital Days se pak manager Platformy Matěj Burda účastnil jako host panelu na téma Breaking an Artist in Digital World.

Máme radost, že členská základna Platformy i komunita nezávislých vydavatelů neustále roste a je pro nás velkou motivací proto dále prosazovat zájmy nezávislých vydavatelů i interpretů a snažit se pro ně vytvářet rovné podmínky na hudebním trhu. Děkujeme všem členům, partnerům i přátelům Platformy za přízeň a podporu v letošním roce a těšíme se na další spolupráci!

Za PLATFORMU českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z.s. Matěj Burda, Martin Nedvěd, Alan Piskač a Radek Adamec.
Comentarios


bottom of page