PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s.

Cíle

Našimi členy jsou nejen přední čeští nezávislí vydavatelé, ale i další organizace působící v hudebním průmyslu.

Konzultace

Poskytování konzultací orgánům státní správy, kolektivním právcům práv výrobců a veřejnosti.

Propagace

Zviditelňováním a propagace zvukových záznamů a přispíváním k budování vysoké právní kultury a právního vědomí laické veřejnosti i členů spolku zasazováním se o respekt k právům duševního vlastnictví.

Kolektivní správa

Transparentní, rovné a spravedlivé podmínky při kolektivní správě práv výrobců a na trhu zvukových záznamů vůbec.

O nás

Účelem spolku je podpora společného zájmu sdružených členů v oblasti výroby a distribuce zvukových záznamů v České republice.

Hlavní činnost spolku Svého účelu dosahuje spolek osvětou, propagací a šířením informací navenek i dovnitř, zejména připomínkováním návrhů právních předpisů, poskytováním konzultací orgánům státní správy, kolektivním správcům práv výrobců a veřejnosti, zviditelňováním a propagací zvukových záznamů a přispíváním k budování vysoké právní kultury a právního vědomí laické veřejnosti i členů spolku zasazováním se o respekt k právům duševního vlastnictví a o transparentní, rovné a spravedlivé podmínky při kolektivní správě práv výrobců a na trhu zvukových záznamů vůbec. Uvedené se přiměřeně aplikuje na hudební zvukově obrazové záznamy.

0
Počet členů

Kontakt

Máte-li zájem zařadit se mezi naše členy nebo se chcete nechat informovat, neváhejte nás kontaktovat.

TOP